EUROLAB LAMBDA, a.s., T. Milkina 2, 917 01 TRNAVA, Slovenská republika, tel. +421-33-53 41 448-9
 

Top image

TOP PRODUKTY

UŽITOČNÉ

NEPREHLIADNITE

07.02.2022

REACH! - Vážený zákazník, Dovoľujeme si Vás upozorniť na povinnosť vedenia evidencie ročných objemov látky TritonTM X-100, ktorý je súčasťou výrobkov, ktoré od nás odoberáte. Uvedená látka “Triton™ X-100” (=OPE) (CAS-No.: 9002-93-1; Oktylfenol, etoxylovaný) je uvedená v prílohe XIV Nariadenia (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií známeho ako REACH a z environmentálnych dôvodov platí zákaz používania tejto látky od 4.1.2021 s výnimkou používania pre vedecký výskum a vývoj a analytické činnosti, ktoré sa používajú v in vitro diagnostických (IVD) zdravotníckych pomôckach (ako je definované v Smernici 98/79/ES) podľa článku 56 ods. 3 Nariadenia REACH (= analýza vykonaná za kontrolovaných podmienok s objemom OPE/NPE < 1 ton/rok na jednu právnickú osobu, pozri Q&A 1442 Európskej chemickej agentúry). Táto výnimka sa vzťahuje na nami dodávané produkty. Na vyžiadanie Vám pošleme KBU týchto Vami odoberaných produktov, spolu s vyjadrením výrobcu o platnosti výnimky z REACH. Ide o nasledovné nami predávané produkty: Výrobca: Jiangsu Mole Bioscience Co.,Ltd., Produkt: Viral DNA/RNA Nucleic Acid Extraction Kit Výrobca: Schebo Biotech AG, Produkt: Master Quick Prep Výrobca: SD Biosensor, Produkt: Standard Q Covid-19 Ag Test, Standard F Covid-19 Ag Test, Standard Q Covid-19 Ag Nasal Test Na tieto výrobky platí objemová podmienka pre TritonTM X-100, u ktorého treba viesť evidenciu spotrebovaného množstva vo Vašej spoločnosti, jeho množstvo nesmie prekročiť 1 tonu/rok na jednu právnickú osobu.


Kalprotektín v stolici - spoľahlivý marker na rozlíšenie zápalových (IBD) a nezápalových (IBS) ochorení čreva. Komplexná diagnostika - rýchly kvantitatívny test, ELISA súpravy a NOVINKA - turbidimetrické stanovenie pre biochemické analyzátory.


PONUKA PRE VETERINÁRNE AMBULANCIE! Imunochromatografický test na stanovenie krvných skupín mačiek. NOVINKA ! 5-populačný veterinárny hematologický analyzátorNycoCard READER II - mimoriadna akcia na CRP prístroj! Bližšie informácie o podmienkach u našich medicínskych reprezentantov.


Nový model osvedčených analyzátorov glukózy Super GL2 Super GL
NOVINKA - SUPER GL2 Nízke prevádzkové náklady zabezpečuje produktová línia LINEA gluko - systémové, kalibračné a kontrolné roztoky, vyrábané spoločnosťou Eurolab Lambda a.s. Všetky produkty majú CE cer...
Prospekt
1 2

 

AMBULANTNÁ DIAGNOSTIKA

ANALÝZA MOČA:

10 parametrové močové prúžky s leukocytmi analyzátor močových prúžkov

CRP PRÍSTROJE:

CRP prístroje

CHOLESTEROL, KYSELINA MOČOVÁ A GLUKÓZA:

prístroj na stanovenie cholesterolu, kyseliny močovej a glukózy v kapilárnej krvi

KRV V STOLICI:

Sure Screen FOB - cenovo najvýhodnejší imunologický test na stanovenie okultného krvácania v stolici

LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA

BIOCHÉMIA:

Analyzátor glykovaného hemoglobínu B12-aktívna zložka Biochemické analyzátory Čistiace roztoky Linea Ultima diagnostika celiakie Glukózové analyzátory Ionselektívne analyzátory Močové analyzátory Reagenčné súpravy Roztoky pre glukózové analyzátory Linea Gluko stanovenie kalprotektínu

HEMATOLÓGIA:

koagulácia mikroskopy špeciálna koagulácia špeciálna koagulácia špeciálna koagulácia

MIKROBIOLÓGIA:

Antibiotické a antimykotické disky ELISA analyzátory a prístroje ELISA súpravy Kultivačné médiá Rýchle skríningové testy

TRANSFUZIOLÓGIA:

separátory krvných častíc spracovanie plnej krvi

KALIBRÁCIA A SKÚŠOBNÍCTVO

KALIBRAČNÉ LABORATÓRIUM EUROLAB LAMBDA:

kalibrácia a justáž pipiet a dávkovačov kalibrácia teplomerov a termostatov meranie elektrických charakteristík verifikácia a kalibrácia UV a VIS spektrofotometrov a readrov verifikácia stavu a funkčnosti centrifúg a kalibrácia meracích systémov

REACH

REACH:

Vážený zákazník, Dovoľujeme si Vás upozorniť na povinnosť vedenia evidencie ročných objemov látky TritonTM X-100, ktorý je súčasťou výrobkov, ktoré od nás odoberáte. Uvedená látka “Triton™ X-100” (=OPE) (CAS-No.: 9002-93-1; Oktylfenol, etoxylovaný) je uvedená v prílohe XIV Nariadenia (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií známeho ako REACH a z environmentálnych dôvodov platí zákaz používania tejto látky od 4.1.2021 s výnimkou používania pre vedecký výskum a vývoj a analytické činnosti, ktoré sa používajú v in vitro diagnostických (IVD) zdravotníckych pomôckach (ako je definované v Smernici 98/79/ES) podľa článku 56 ods. 3 Nariadenia REACH (= analýza vykonaná za kontrolovaných podmienok s objemom OPE/NPE < 1 ton/rok na jednu právnickú osobu, pozri Q&A 1442 Európskej chemickej agentúry). Táto výnimka sa vzťahuje na nami dodávané produkty. Na vyžiadanie Vám pošleme KBU týchto Vami odoberaných produktov, spolu s vyjadrením výrobcu o platnosti výnimky z REACH. Ide o nasledovné nami predávané produkty: Výrobca: Jiangsu Mole Bioscience Co.,Ltd., Produkt: Viral DNA/RNA Nucleic Acid Extraction Kit Výrobca: Schebo Biotech AG, Produkt: Master Quick Prep Výrobca: SD Biosensor, Produkt: Standard Q Covid-19 Ag Test, Standard F Covid-19 Ag Test, Standard Q Covid-19 Ag Nasal Test Na tieto výrobky platí objemová podmienka pre TritonTM X-100, u ktorého treba viesť evidenciu spotrebovaného množstva vo Vašej spoločnosti, jeho množstvo nesmie prekročiť 1 tonu/rok na jednu právnickú osobu.

VETERINÁRNA DIAGNOSTIKA

BIOCHÉMIA:

biochemické analyzátory

HEMATOLÓGIA:

hematologické analyzátory

MOČOVÁ ANALÝZA:

močové readre

RÝCHLE SCREENINGOVÉ TESTY:

detekcia metabolitov dermatofytov imunochromatografické testy určovanie krvných skupín - psy, mačky

VYBAVENIE AMBULANCIÍ:

prístroje a spotrebný materiál

MOLEKULÁRNA BIOLÓGIA

IZOLÁCIE NUKLEOVÝCH KYSELÍN:

izolácie NK

LABORATÓRNY PLAST:

Plasty pre PCR a qPCR - skúmavky, stripy, platničky, špičky, stojany... BIOplastics

PRÍSTROJE BENCHMARK I:

2D Trepačky, Miešačky, Blotovacie zariadenia 3D pohyb - stolové miešačky Homogenizátory Inkubátory, vodné kúpele Magnetické miešadlo s ohrevom Mixery, vortex Orbitálne trepačky Rotátory Stolové centrifúgy Suché kúpele Termomixer

PRÍSTROJE BENCHMARK II:

kompletný cenník prístrojov Benchmarkscientific prístroje Benchmarkscientific II

PRÍSTROJE INÉ:

nano -spektrofotometer prístroje iné QFX Fluorometer Spektrofotometer

REAGENCIE:

Reagencie pre biochémiu a molekulárnu biológiu. Produkty pre izoláciu a purifikáciu DNA/RNA. Všetko pre PCR. Farbičky. Protilátky Bioline Biotium

CHÉMIA

ČISTIACE PROSTRIEDKY:

univerzálny čistiaci roztok

KARTY BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

AMBULANTNÁ DIAGNOSTIKA:

kalprotektín v stolici KBÚ

LINEA:

KBÚ

MOČOVÁ ANALÝZA:

KBÚ

SAMODIAGNOSTIKA:

KBÚ

Eurolambda® 2010