EUROLAB LAMBDA, a.s., T. Milkina 2, 917 01 TRNAVA, Slovenská republika, tel. +421-33-53 41 448-9
 

kalibracia_a_skusobnictvo

TOP PRODUKTY

UŽITOČNÉ

NEPREHLIADNITE

Kalprotektín v stolici - spoľahlivý marker na rozlíšenie zápalových (IBD) a nezápalových (IBS) ochorení čreva. Komplexná diagnostika - rýchly kvantitatívny test, ELISA súpravy a NOVINKA - turbidimetrické stanovenie pre biochemické analyzátory.


PONUKA PRE VETERINÁRNE AMBULANCIE! Imunochromatografický test na stanovenie krvných skupín mačiek. NOVINKA ! 5-populačný veterinárny hematologický analyzátorNycoCard READER II - mimoriadna akcia na CRP prístroj! Bližšie informácie o podmienkach u našich medicínskych reprezentantov.KALIBRÁCIA A SKÚŠOBNÍCTVO


VERIFIKÁCIA A KALIBRÁCIA UV A VIS SPEKTROFOTOMETROV A READROV

Verifikácia a kalibrácia UV a VIS spektrofotometrov a readrov

Kalibrácia spektrofotometrov certifikovanými referenčnými materiálmi (CRM) je účinný prostriedok na stanovenie systematických chýb potenciálne spôsobovaných spektrofotometrom alebo readrom. Samotný výkon predstavuje vonkajšiu prehliadku a kontrolu technického stavu prístroja, testovanie správnosti a opakovateľnosti nastavení na stupnici vlnových dĺžok spektrofotometra, skúšku spektrometrickej správnosti a opakovateľnosti absorbančnej stupnice, testy linearity v meracom rozsahu fotodetektora a skúšku spektrometrického šumu.
Používané CRM zaručujú nadväznosť na štátne etalóny.

Popis a cenník (50,37 kB)

Eurolambda® 2010