EUROLAB LAMBDA, a.s., T. Milkina 2, 917 01 TRNAVA, Slovenská republika, tel. +421-33-53 41 448-9
 

Top image

TOP PRODUKTY

UŽITOČNÉ

NEPREHLIADNITE

07.02.2022

REACH! - Vážený zákazník, Dovoľujeme si Vás upozorniť na povinnosť vedenia evidencie ročných objemov látky TritonTM X-100, ktorý je súčasťou výrobkov, ktoré od nás odoberáte. Uvedená látka “Triton™ X-100” (=OPE) (CAS-No.: 9002-93-1; Oktylfenol, etoxylovaný) je uvedená v prílohe XIV Nariadenia (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií známeho ako REACH a z environmentálnych dôvodov platí zákaz používania tejto látky od 4.1.2021 s výnimkou používania pre vedecký výskum a vývoj a analytické činnosti, ktoré sa používajú v in vitro diagnostických (IVD) zdravotníckych pomôckach (ako je definované v Smernici 98/79/ES) podľa článku 56 ods. 3 Nariadenia REACH (= analýza vykonaná za kontrolovaných podmienok s objemom OPE/NPE < 1 ton/rok na jednu právnickú osobu, pozri Q&A 1442 Európskej chemickej agentúry). Táto výnimka sa vzťahuje na nami dodávané produkty. Na vyžiadanie Vám pošleme KBU týchto Vami odoberaných produktov, spolu s vyjadrením výrobcu o platnosti výnimky z REACH. Ide o nasledovné nami predávané produkty: Výrobca: Jiangsu Mole Bioscience Co.,Ltd., Produkt: Viral DNA/RNA Nucleic Acid Extraction Kit Výrobca: Schebo Biotech AG, Produkt: Master Quick Prep Výrobca: SD Biosensor, Produkt: Standard Q Covid-19 Ag Test, Standard F Covid-19 Ag Test, Standard Q Covid-19 Ag Nasal Test Na tieto výrobky platí objemová podmienka pre TritonTM X-100, u ktorého treba viesť evidenciu spotrebovaného množstva vo Vašej spoločnosti, jeho množstvo nesmie prekročiť 1 tonu/rok na jednu právnickú osobu.


Kalprotektín v stolici - spoľahlivý marker na rozlíšenie zápalových (IBD) a nezápalových (IBS) ochorení čreva. Komplexná diagnostika - rýchly kvantitatívny test, ELISA súpravy a NOVINKA - turbidimetrické stanovenie pre biochemické analyzátory.


PONUKA PRE VETERINÁRNE AMBULANCIE! Imunochromatografický test na stanovenie krvných skupín mačiek. NOVINKA ! 5-populačný veterinárny hematologický analyzátorNycoCard READER II - mimoriadna akcia na CRP prístroj! Bližšie informácie o podmienkach u našich medicínskych reprezentantov.


STIAHNITE SI

Názov súboru Formát Odkaz Veľkosť
ScheBo REACH Compliance certificates sk pdf Prehliadnuť/stiahnuť 123,05 kB
ScheBo REACH Compliance certificates pdf Prehliadnuť/stiahnuť 123,05 kB
SD BIOSENSOR_Exemption from the Authorization requ pdf Prehliadnuť/stiahnuť 116,36 kB
SD BIOSENSOR_Exemption from the Authorization requ pdf Prehliadnuť/stiahnuť 132,40 kB
MSDS_Viral DNA RNA Nucleic Acid Extraction Ki pdf Prehliadnuť/stiahnuť 341,69 kB
MSDS_ Q COVID-19 Ag _EN_DB pdf Prehliadnuť/stiahnuť 588,15 kB
MSDS Master of H.pylori antigen&nbsp_ Stool collec pdf Prehliadnuť/stiahnuť 235,37 kB
MSDS Master of H.pylori antigen Rapid Test 160726 pdf Prehliadnuť/stiahnuť 239,24 kB
Mole REACH compliance certificate-signed sk pdf Prehliadnuť/stiahnuť 118,76 kB
Mole REACH compliance certificate-signed pdf Prehliadnuť/stiahnuť 257,31 kB
Linea LUW005 - príbalový leták pdf Prehliadnuť/stiahnuť 423,06 kB
Linea LUW004 - príbalový leták pdf Prehliadnuť/stiahnuť 428,64 kB
Linea LUW003 - príbalový leták pdf Prehliadnuť/stiahnuť 328,18 kB
Linea LUW002 - príbalový leták pdf Prehliadnuť/stiahnuť 350,95 kB
Linea LUW001 - príbalový leták pdf Prehliadnuť/stiahnuť 326,70 kB
Linea LUU001 - príbalový leták pdf Prehliadnuť/stiahnuť 608,37 kB
Linea LUF002 - príbalový leták pdf Prehliadnuť/stiahnuť 355,78 kB
Linea LUF001 - príbalový leták pdf Prehliadnuť/stiahnuť 334,63 kB
Linea Gluco Systema - príbalový leták pdf Prehliadnuť/stiahnuť 337,99 kB
Linea Gluco Control Low - príbalový leták pdf Prehliadnuť/stiahnuť 333,96 kB
Linea Gluco Control High - príbalový leták pdf Prehliadnuť/stiahnuť 333,42 kB
Linea Gluco Calibra - príbalový leták pdf Prehliadnuť/stiahnuť 332,12 kB
KBU SD Biosensor STANDARD Q COVID-19 Ag TEST doc Prehliadnuť/stiahnuť 228,00 kB
KBU Mole Viral DNA RNA Nucleic Acid Extraction Ki doc Prehliadnuť/stiahnuť 347,50 kB
KBU Master Quick rev.06.2020 doc Prehliadnuť/stiahnuť 299,00 kB
KBU euroSCREEN H.pylori Antigen Stool Collection b doc Prehliadnuť/stiahnuť 114,00 kB
KBU euroSCREEN H.pylori Antigen Rapid Test doc Prehliadnuť/stiahnuť 116,00 kB
28_Quick_SDS_2020_06_INT pdf Prehliadnuť/stiahnuť 96,46 kB

Eurolambda® 2010