EUROLAB LAMBDA, a.s., T. Milkina 2, 917 01 TRNAVA, Slovenská republika, tel. +421-33-53 41 448-9
 

Top image

TOP PRODUKTY

UŽITOČNÉ

NEPREHLIADNITE

07.02.2022

REACH! - Vážený zákazník, Dovoľujeme si Vás upozorniť na povinnosť vedenia evidencie ročných objemov látky TritonTM X-100, ktorý je súčasťou výrobkov, ktoré od nás odoberáte. Uvedená látka “Triton™ X-100” (=OPE) (CAS-No.: 9002-93-1; Oktylfenol, etoxylovaný) je uvedená v prílohe XIV Nariadenia (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií známeho ako REACH a z environmentálnych dôvodov platí zákaz používania tejto látky od 4.1.2021 s výnimkou používania pre vedecký výskum a vývoj a analytické činnosti, ktoré sa používajú v in vitro diagnostických (IVD) zdravotníckych pomôckach (ako je definované v Smernici 98/79/ES) podľa článku 56 ods. 3 Nariadenia REACH (= analýza vykonaná za kontrolovaných podmienok s objemom OPE/NPE < 1 ton/rok na jednu právnickú osobu, pozri Q&A 1442 Európskej chemickej agentúry). Táto výnimka sa vzťahuje na nami dodávané produkty. Na vyžiadanie Vám pošleme KBU týchto Vami odoberaných produktov, spolu s vyjadrením výrobcu o platnosti výnimky z REACH. Ide o nasledovné nami predávané produkty: Výrobca: Jiangsu Mole Bioscience Co.,Ltd., Produkt: Viral DNA/RNA Nucleic Acid Extraction Kit Výrobca: Schebo Biotech AG, Produkt: Master Quick Prep Výrobca: SD Biosensor, Produkt: Standard Q Covid-19 Ag Test, Standard F Covid-19 Ag Test, Standard Q Covid-19 Ag Nasal Test Na tieto výrobky platí objemová podmienka pre TritonTM X-100, u ktorého treba viesť evidenciu spotrebovaného množstva vo Vašej spoločnosti, jeho množstvo nesmie prekročiť 1 tonu/rok na jednu právnickú osobu.


Kalprotektín v stolici - spoľahlivý marker na rozlíšenie zápalových (IBD) a nezápalových (IBS) ochorení čreva. Komplexná diagnostika - rýchly kvantitatívny test, ELISA súpravy a NOVINKA - turbidimetrické stanovenie pre biochemické analyzátory.


PONUKA PRE VETERINÁRNE AMBULANCIE! Imunochromatografický test na stanovenie krvných skupín mačiek. NOVINKA ! 5-populačný veterinárny hematologický analyzátorNycoCard READER II - mimoriadna akcia na CRP prístroj! Bližšie informácie o podmienkach u našich medicínskych reprezentantov.


PARTNERI

Agrolabo S.p.A

Agrolabo S.p.A

• Rýchle imunochromatografické testy
• Testy na stanovenie dermafytóz
• Testy na stanovenie krvných skupín psov a
mačiek

Agrolabo
Alere is now Abbott

Alere is now Abbott

prístroje na stanovenie CRP a iných parametrov v
ambulancii

Alere
Arkray

Arkray

• močové analyzátory
• biochemické analyzátory
• analyzátor amoniaku
• analyzátor laktátu

Arkray
Bioline

Bioline

• polymerázy (napr. Hot start, SNP,
mikrosatelity, GC bohaté oblasti…..)
• ligázy
• reverzné transkriptázy
• nukleotidy
• DNA, RNA a proteinové laddre
• PCR aditíva a pufre
• kity pre molekulárnu biológiu

Bioline
BIONEER

BIONEER

rýchlo rastúca firma so zameraním pre oblasť
molekulárnej biológie, DNA/RNA syntetickej
chémie, procesného vývoja a technológií.
Krédom tejto firmy je stať sa popredným
dodávateľom oligonukleotidov, diagnostiky a drug
development.
• komplexné riešenie pre (q)PCR • široký
výber kitov pre izoláciu DNA/RNA •
diagnostické kity • produkty pre PCR, RT-PCR,
oligonukleotidy, siRNA • + množstvo aplikácií

BIONEER
Biotium

Biotium

• výrobca farbičiek GelRed, GelGreen a
EvaGreen
• úplná náhrada Ethidium Bromidu
• detekcia fluorescencie - špeciálne reagencie
pre • aplikovaný výskum, genomiku, proteomiku,
molekulárnu biológiu, bunkovú biológiu a
oblasť neurológie

Biotium
CAPP

CAPP

Pipety: • jedno i viackanálové •
mechanické i elektronické • s fixným i
variabilným nastavením objemu • kompatibilné
s väčšinou špičiek • presné a odolné •
plne autoklávovateľné. Premývačky
mikroplatničiek pre ELISA, prístroje pre
automatický prenos kvapalín, steppery, špičky,
centrifugačné skúmavky, rezervoáre
reagencií....

capp
Diagon Ltd.

Diagon Ltd.

• roztoky pre hematologické analyzátory

www.diagon.com
Diatron Messtechnik GmbH

Diatron Messtechnik GmbH

• humánne hematologické analyzátory
• veterinárne hematologické analyzátory

Diatron Messtechnik GmbH
Dr. Muller Geratebau GmbH

Dr. Muller Geratebau GmbH

• glukózové analyzátory
• spotrebný materiál pre glukózové
analyzátory

Dr. Muller Geratebau GmbH
Dynabyte GmbH

Dynabyte GmbH

• Agregometer Multiplate

www.multiplate.net
ELITechGroup

ELITechGroup

• biochémia
• molekulárna diagnostika
• mikrobiológia
• hematológia
• serológia

ELITechGroup
EMAPOL

EMAPOL

• disky
• kultivačné médiá

EMAPOL
HUMAN, GmbH., SRN

HUMAN, GmbH., SRN

• reagencie pre klinickú biochémiu
• reagencie pre klinickú mikrobiológiu
• koagulačné reagencie
• pipety
• mikroskopy

www.human.de
J. T. Baker

J. T. Baker

produkty pre hematológiu

J. T. Baker
JMS Singapore Pte. Ltd.

JMS Singapore Pte. Ltd.

• krvné vaky

www.jmss.com.sg
LifeAssays

LifeAssays

• stanovenie CRP u psov
• reader a reagenčné súpravy

LifeAssays
Mast Diagnostica

Mast Diagnostica

• kultivačné médiá
• selektívne doplnky
• referenčné organizmy
• identifikačné produkty
• antibiotické disky
• antimykotické disky
• Elisa súpravy
• rýchle skríningové testy
• aglutinačné testy
• western blot

Mast Diagnostica
Medica Corporation

Medica Corporation

• ionselektívne analyzátory

Medica Corporation
Nihon Kohden Corporation

Nihon Kohden Corporation

• hematologické analyzátory

www.nihonkohden.com
NovaTec

NovaTec

• Elisa súpravy

NovaTec
Ratio Diagnostics

Ratio Diagnostics

• ELISA súpravy

www.RD-Labs.com
Response Biomedical Corporation

Response Biomedical Corporation

• Reader kardiomarkerov
• Troponin I, NT-proBNP, myoglobín, CK-MB

Response Biomedical Corporation
StatSpin

StatSpin

• súpravy pre klinickú elektroforézu

StatSpin
STORMWARE s.r.o.

STORMWARE s.r.o.

POHODA - ekonomický systém

www.stormware.sk
Streck, Inc.

Streck, Inc.

• kontrolná krv

www.streck.com
Tem International, GmbH

Tem International, GmbH

• Tromboelastometer ROTEM
• reagencie pre tromboelastometer ROTEM

www.rotem.de
Terumo BCT Europe N.V.

Terumo BCT Europe N.V.

• terapeutické aferézy
• produkčné aferézy
• automatizované spracovanie plnej krvi
• inaktivácia patogénov v krvných produktoch

www.terumobct.com
Vital Scientific

Vital Scientific

• biochemické analyzátory Flexor

Vital Scientific

Eurolambda® 2010