EUROLAB LAMBDA, a.s., T. Milkina 2, 917 01 TRNAVA, Slovenská republika, tel. +421-33-53 41 448-9
 

Top image

TOP PRODUKTY

UŽITOČNÉ

NEPREHLIADNITE

07.02.2022

REACH! - Vážený zákazník, Dovoľujeme si Vás upozorniť na povinnosť vedenia evidencie ročných objemov látky TritonTM X-100, ktorý je súčasťou výrobkov, ktoré od nás odoberáte. Uvedená látka “Triton™ X-100” (=OPE) (CAS-No.: 9002-93-1; Oktylfenol, etoxylovaný) je uvedená v prílohe XIV Nariadenia (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií známeho ako REACH a z environmentálnych dôvodov platí zákaz používania tejto látky od 4.1.2021 s výnimkou používania pre vedecký výskum a vývoj a analytické činnosti, ktoré sa používajú v in vitro diagnostických (IVD) zdravotníckych pomôckach (ako je definované v Smernici 98/79/ES) podľa článku 56 ods. 3 Nariadenia REACH (= analýza vykonaná za kontrolovaných podmienok s objemom OPE/NPE < 1 ton/rok na jednu právnickú osobu, pozri Q&A 1442 Európskej chemickej agentúry). Táto výnimka sa vzťahuje na nami dodávané produkty. Na vyžiadanie Vám pošleme KBU týchto Vami odoberaných produktov, spolu s vyjadrením výrobcu o platnosti výnimky z REACH. Ide o nasledovné nami predávané produkty: Výrobca: Jiangsu Mole Bioscience Co.,Ltd., Produkt: Viral DNA/RNA Nucleic Acid Extraction Kit Výrobca: Schebo Biotech AG, Produkt: Master Quick Prep Výrobca: SD Biosensor, Produkt: Standard Q Covid-19 Ag Test, Standard F Covid-19 Ag Test, Standard Q Covid-19 Ag Nasal Test Na tieto výrobky platí objemová podmienka pre TritonTM X-100, u ktorého treba viesť evidenciu spotrebovaného množstva vo Vašej spoločnosti, jeho množstvo nesmie prekročiť 1 tonu/rok na jednu právnickú osobu.


Kalprotektín v stolici - spoľahlivý marker na rozlíšenie zápalových (IBD) a nezápalových (IBS) ochorení čreva. Komplexná diagnostika - rýchly kvantitatívny test, ELISA súpravy a NOVINKA - turbidimetrické stanovenie pre biochemické analyzátory.


PONUKA PRE VETERINÁRNE AMBULANCIE! Imunochromatografický test na stanovenie krvných skupín mačiek. NOVINKA ! 5-populačný veterinárny hematologický analyzátorNycoCard READER II - mimoriadna akcia na CRP prístroj! Bližšie informácie o podmienkach u našich medicínskych reprezentantov.


KONTAKTY

VEDENIE SPOLOČNOSTI

EUROLAB LAMBDA, a.s.    
T. Milkina 2
917 01 TRNAVA
  Slovenská
republika
Tel.: +421-33-53 41 448-9
Fax.: +421-33-54 43 094

Ing. Peter Krajčovič   riaditeľ
predseda predstavenstva
   
Viliam Krajčovič
  Kontakt pre médiá podpredseda predstavenstva   krajcovic.viliam@eurolambda.sk   Mob.: +421 902 938 823
Tel.: +421-33-53 41 448-9

 

ADMINISTRATÍVA A FAKTURÁCIA

       
Ing. Daniela Bartošovičová   fakturácia   eurolambda@eurolambda.sk   Tel.: +421-33-53 41 448-9
Mob.: +421 901 714 220
Mgr. Anna Andrisová   fakturácia   andrisova.anna@eurolambda.sk   Tel.: +421-33-53 41 448-9
Mob.: +421 911 251 720

 

KOORDINÁCIA PROJEKTOV

       
Ing. Denisa Gulišová   projektový manažér   gulisova.denisa@eurolambda.sk   Tel.: +421-33-53 41 448-9
sieťové a nesieťové laboratóriá • veterinárne ambulancie • výroba, sklad a logistika • prístroje pre biochémiu • veterinárna diagnostika   Mob.: +421 903 435 235
Ing. Jozef Hupka   projektový manažér     Tel.: +421-33-53 41 448-9
IT technológie • transfuziológia • tromboelastometria • hematológia • servis   Mob.: +421 903 584 486
Ing. Norika Hutňanová   projektový manažér   hutnanova.norika@eurolambda.sk   Tel.: +421-33-53 41 448-9
technický servis • molekulárna biológia • laboratórne vybavenie   Mob.: +421 903 435 231
Ing. Henrieta Štánerová   projektový manažér   stanerova.henrieta@eurolambda.sk   Tel.: +421-33-53 41 448-9
neekonomická agenda • mikrobiológia • rýchle skríningové testy   Mob.: +421 903 591 113
Ing. Diana Rovnianska   projektový manažér   rovnianska.diana@eurolambda.sk   Tel.: +421-33-53 41 448-9
rozvojové projekty • humánne ambulancie • ambulantná diagnostika • onkológia • priemyselná mikrobiológia   Mob.: +421 902 938 831

 

PODPORA OBCHODU - Laboratórna diagnostika

       
Mgr. Peter Soroka   projektový manažér (východné Slovensko)   soroka.peter@eurolambda.sk Mob.: +421 911 654 505
aplikačný špecialista • obchodný zástupca  
Mgr. Juraj Bleho, PhD.   projektový manažér   bleho.juraj@eurolambda.sk   Tel.: +421-33-53 41 448-9
molekulárna biológia   Mob.: +421 902 938 822

 

PODPORA OBCHODU - Humánne ambulancie

       
MVDr. Janka Ďorková   medicínsky reprezentant (KE, PO)   dorkova.janka@eurolambda.sk Mob.: +421 902 089 951
   
Anastázia Ivánová   medicínsky reprezentant (BA, NR, TT, TN)   ivanova.anastazia@eurolambda.sk   Mob.: +421 949 302 600
     
MVDr. Marcela Puklušová   medicínsky reprezentant (ZA, BB, TN, PO)   puklusova.marcela@eurolambda.sk   Mob.: +421 911 538 740
     
Ing. Ľuboš Lörinčík   technická podpora ambulantných prístrojov   lorincik.lubos@eurolambda.sk   Mob.: +421 901 714 221
     

 

PODPORA OBCHODU - Veterinárne ambulancie

       
MVDr. Anton Budka       budka.anton@eurolambda.sk Mob.: +421 910 776 823
   

 

VÝROBA

       
Ing. Adriana Krásna   výrobný manažér   krasna.adriana@eurolambda.sk   Tel.: +421-33-53 41 448-9
výroba • neekonomická agenda • aplikačný špecialista   Mob.: +421 903 283 180
Mgr. Eva Poláková   laborantka   polakova.eva@eurolambda.sk   Mob.: +421 902 938 821

 

SERVIS

 
Servisný dispečing: +421 903 201 270
Ing. Peter Balog   servisný technik   balog.peter@eurolambda.sk   Tel.: +421-33-53 41 448-9
servis • aplikačný špecialista • obchodný zástupca   Mob.: +421 917 590 246
Ing. Oliver Huječek   servisný technik   hujecek.oliver@eurolambda.sk Mob.: +421 903 465 667
Martin Kraic   servisný technik   kraic.martin@eurolambda.sk Mob.: +421 903 436 984
Igor Krajčovič   servisný technik   krajcovic.igor@eurolambda.sk Mob.: +421 903 465 665

 

LOGISTIKA

       
Milan Bínovský   vedúci logistiky   binovsky.milan@eurolambda.sk Mob.: +421 904 294 205
Matej Tóth   logistika   toth.matej@eurolambda.sk Mob.: +421 948 774 713
Mgr. Vladimír Novák   logistika   novak.vladimir@eurolambda.sk Mob.: +421 949 524 499


Zväčšiť mapu

Eurolambda® 2010