EUROLAB LAMBDA, a.s., T. Milkina 2, 917 01 TRNAVA, Slovenská republika, tel. +421-33-53 41 448-9
 

kalibracia_a_skusobnictvo

TOP PRODUKTY

UŽITOČNÉ

NEPREHLIADNITE

Kalprotektín v stolici - spoľahlivý marker na rozlíšenie zápalových (IBD) a nezápalových (IBS) ochorení čreva. Komplexná diagnostika - rýchly kvantitatívny test, ELISA súpravy a NOVINKA - turbidimetrické stanovenie pre biochemické analyzátory.


PONUKA PRE VETERINÁRNE AMBULANCIE! Imunochromatografický test na stanovenie krvných skupín mačiek. NOVINKA ! 5-populačný veterinárny hematologický analyzátorNycoCard READER II - mimoriadna akcia na CRP prístroj! Bližšie informácie o podmienkach u našich medicínskych reprezentantov.KALIBRÁCIA A SKÚŠOBNÍCTVO


VERIFIKÁCIA STAVU A FUNKČNOSTI CENTRIFÚG A KALIBRÁCIA MERACÍCH SYSTÉMOV

Verifikácia stavu a funkčnosti centrifúg a kalibrácia ich meracích systémov

Verifikácia predstavuje súbor úkonov, ktoré vedú k zisteniu celkového stavu a vlastností systému. Pri verifikácii centrifúg sa kontroluje resp. preskúšava stav a funkcia uzlov dôležitých pre samotnú funkčnosť a bezpečnú prácu centrifúgy. Tiež sa kontrolujú niektoré elektrické charakteristiky podľa špecifikácie výrobcu a ďalšie parametre v závislosti od typu centrifúgy.Na každej centrifúge sa vykonávajú merania súvisiace s ich elektrickou bezpečnosťou podľa STN 33 1610.Súčasťou každej modernejšej centrifúgy sú meracie a regulačné systémy, ktoré kontrolujú a riadia teplotu v rotorovej komore, okamžité otáčky rotora, režimy nábehu rotora na nominálne otáčky a brzdenie rotora, či nevyváženosť rotora centrifúgy. Na takýchto centrifúgach sa vykonáva kalibrácia jej meracích a regulačných systémov.Výsledky sú interpretované formou Verifikačného protokolu a Kalibračných certifikátov.

Popis a cenník (54,54 kB)

Eurolambda® 2010