EUROLAB LAMBDA, a.s., T. Milkina 2, 917 01 TRNAVA, Slovenská republika, tel. +421-33-53 41 448-9
 

Top image

TOP PRODUKTY

UŽITOČNÉ

NEPREHLIADNITE

07.02.2022

REACH! - Vážený zákazník, Dovoľujeme si Vás upozorniť na povinnosť vedenia evidencie ročných objemov látky TritonTM X-100, ktorý je súčasťou výrobkov, ktoré od nás odoberáte. Uvedená látka “Triton™ X-100” (=OPE) (CAS-No.: 9002-93-1; Oktylfenol, etoxylovaný) je uvedená v prílohe XIV Nariadenia (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií známeho ako REACH a z environmentálnych dôvodov platí zákaz používania tejto látky od 4.1.2021 s výnimkou používania pre vedecký výskum a vývoj a analytické činnosti, ktoré sa používajú v in vitro diagnostických (IVD) zdravotníckych pomôckach (ako je definované v Smernici 98/79/ES) podľa článku 56 ods. 3 Nariadenia REACH (= analýza vykonaná za kontrolovaných podmienok s objemom OPE/NPE < 1 ton/rok na jednu právnickú osobu, pozri Q&A 1442 Európskej chemickej agentúry). Táto výnimka sa vzťahuje na nami dodávané produkty. Na vyžiadanie Vám pošleme KBU týchto Vami odoberaných produktov, spolu s vyjadrením výrobcu o platnosti výnimky z REACH. Ide o nasledovné nami predávané produkty: Výrobca: Jiangsu Mole Bioscience Co.,Ltd., Produkt: Viral DNA/RNA Nucleic Acid Extraction Kit Výrobca: Schebo Biotech AG, Produkt: Master Quick Prep Výrobca: SD Biosensor, Produkt: Standard Q Covid-19 Ag Test, Standard F Covid-19 Ag Test, Standard Q Covid-19 Ag Nasal Test Na tieto výrobky platí objemová podmienka pre TritonTM X-100, u ktorého treba viesť evidenciu spotrebovaného množstva vo Vašej spoločnosti, jeho množstvo nesmie prekročiť 1 tonu/rok na jednu právnickú osobu.


Kalprotektín v stolici - spoľahlivý marker na rozlíšenie zápalových (IBD) a nezápalových (IBS) ochorení čreva. Komplexná diagnostika - rýchly kvantitatívny test, ELISA súpravy a NOVINKA - turbidimetrické stanovenie pre biochemické analyzátory.


PONUKA PRE VETERINÁRNE AMBULANCIE! Imunochromatografický test na stanovenie krvných skupín mačiek. NOVINKA ! 5-populačný veterinárny hematologický analyzátorNycoCard READER II - mimoriadna akcia na CRP prístroj! Bližšie informácie o podmienkach u našich medicínskych reprezentantov.LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA


SPRACOVANIE PLNEJ KRVI

ATREUS 2C, Terumo BCT, USA

Zariadenie na automatizovanú výrobu deleukotzovaných erytrocytov, plazmy a BC z odobratej krvi od darcu manuálnym spôsobom.
BC je pripravený na ďalšie spracovanie pomocou systému ORBISAC (alebo manuálne).

ATREUS - obrázok (7,62 kB) ATREUS 2C + ORBISAC pre úplnú automatizáciu (2,22 MB) ATREUS na stránkach Terumo BCT

ATREUS 3C, Terumo BCT, USA

Zariadenie na automatizovanú výrobu deleukotzovaných trombocytov, erytrocytov a plazmy z odobratej krvi od darcu manuálnym spôsobom.
Kvalitou sa produkty blížia kvalite produktov zo separátora.

ATREUS - obrázok (13,99 kB) ATREUS 3C - systém na spracovanie plnej krvi (526,09 kB) ATREUS 3C - optimalizácia procesu (591,38 kB) ATREUS 3C - prehľad (587,15 kB) ATREUS na stránkach Terumo BCT

KRVNÉ VAKY, JMS, Japonsko

3-, 4-vaky systému CPDA-1
3-, 4-vaky systému CPD-SAGM
T-BEX systém (horná/dolná výpusť)
suché vaky
vaky na odber pupočníkovej krvi
príslušenstvo

krvné vaky JMS - obrázok (71,92 kB) opis krvných vakov JMS (464,13 kB) typy krvných vakov JMS (940,77 kB) spracovanie krvných vakov JMS (1,36 MB) krvné vaky JMS na stránkach výrobcu

Eurolambda® 2010