EUROLAB LAMBDA, a.s., T. Milkina 2, 917 01 TRNAVA, Slovenská republika, tel. +421-33-53 41 448-9
 

Top image

TOP PRODUKTY

UŽITOČNÉ

NEPREHLIADNITE

07.02.2022

REACH! - Vážený zákazník, Dovoľujeme si Vás upozorniť na povinnosť vedenia evidencie ročných objemov látky TritonTM X-100, ktorý je súčasťou výrobkov, ktoré od nás odoberáte. Uvedená látka “Triton™ X-100” (=OPE) (CAS-No.: 9002-93-1; Oktylfenol, etoxylovaný) je uvedená v prílohe XIV Nariadenia (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií známeho ako REACH a z environmentálnych dôvodov platí zákaz používania tejto látky od 4.1.2021 s výnimkou používania pre vedecký výskum a vývoj a analytické činnosti, ktoré sa používajú v in vitro diagnostických (IVD) zdravotníckych pomôckach (ako je definované v Smernici 98/79/ES) podľa článku 56 ods. 3 Nariadenia REACH (= analýza vykonaná za kontrolovaných podmienok s objemom OPE/NPE < 1 ton/rok na jednu právnickú osobu, pozri Q&A 1442 Európskej chemickej agentúry). Táto výnimka sa vzťahuje na nami dodávané produkty. Na vyžiadanie Vám pošleme KBU týchto Vami odoberaných produktov, spolu s vyjadrením výrobcu o platnosti výnimky z REACH. Ide o nasledovné nami predávané produkty: Výrobca: Jiangsu Mole Bioscience Co.,Ltd., Produkt: Viral DNA/RNA Nucleic Acid Extraction Kit Výrobca: Schebo Biotech AG, Produkt: Master Quick Prep Výrobca: SD Biosensor, Produkt: Standard Q Covid-19 Ag Test, Standard F Covid-19 Ag Test, Standard Q Covid-19 Ag Nasal Test Na tieto výrobky platí objemová podmienka pre TritonTM X-100, u ktorého treba viesť evidenciu spotrebovaného množstva vo Vašej spoločnosti, jeho množstvo nesmie prekročiť 1 tonu/rok na jednu právnickú osobu.


Kalprotektín v stolici - spoľahlivý marker na rozlíšenie zápalových (IBD) a nezápalových (IBS) ochorení čreva. Komplexná diagnostika - rýchly kvantitatívny test, ELISA súpravy a NOVINKA - turbidimetrické stanovenie pre biochemické analyzátory.


PONUKA PRE VETERINÁRNE AMBULANCIE! Imunochromatografický test na stanovenie krvných skupín mačiek. NOVINKA ! 5-populačný veterinárny hematologický analyzátorNycoCard READER II - mimoriadna akcia na CRP prístroj! Bližšie informácie o podmienkach u našich medicínskych reprezentantov.LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA

SEPARÁTORY KRVNÝCH ČASTÍC
TRIMA ACCEL (Terumo BCT, USA)
multikomponentný separátor pre produkčné
aferézy

SPECTRA OPTIA (Terumo BCT, USA)
nová úroveň terapeutických aferéz

COBE SPECTRA (Terumo BCT, USA)
zlatý štandard medzi terapeutickými aferézami
SPRACOVANIE PLNEJ KRVI
ATREUS (Terumo BCT, USA)
TACSI (Terumo BCT)
REVEOS (Terumo BCT)
systémy pre automatizované spracovanie odberov
plnej krvi
výroba deleukotizovaných erytrocytov,
trombocytov a plazmy

KRVNÉ VAKY (JMS, Japonsko)
3-, 4- vaky s roztokom CPDA-1, CPD-SAGM, suché
vaky, T-BEX system, vaky na pupočníkovú krv,
príslušenstvo na spracovanie

TSCD II (Terumo BCT)
sterilná zatavovačka

T-RAC II (Terumo BCT)
odberové váhy

T-ACE II (Terumo BCT)
automatický lis na krvné vaky

T-SEAL II (Terumo BCT)
zatavovačka hadičiek


Eurolambda® 2010