EUROLAB LAMBDA, a.s., T. Milkina 2, 917 01 TRNAVA, Slovenská republika, tel. +421-33-53 41 448-9
 

Top image

TOP PRODUKTY

UŽITOČNÉ

NEPREHLIADNITE

07.02.2022

REACH! - Vážený zákazník, Dovoľujeme si Vás upozorniť na povinnosť vedenia evidencie ročných objemov látky TritonTM X-100, ktorý je súčasťou výrobkov, ktoré od nás odoberáte. Uvedená látka “Triton™ X-100” (=OPE) (CAS-No.: 9002-93-1; Oktylfenol, etoxylovaný) je uvedená v prílohe XIV Nariadenia (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií známeho ako REACH a z environmentálnych dôvodov platí zákaz používania tejto látky od 4.1.2021 s výnimkou používania pre vedecký výskum a vývoj a analytické činnosti, ktoré sa používajú v in vitro diagnostických (IVD) zdravotníckych pomôckach (ako je definované v Smernici 98/79/ES) podľa článku 56 ods. 3 Nariadenia REACH (= analýza vykonaná za kontrolovaných podmienok s objemom OPE/NPE < 1 ton/rok na jednu právnickú osobu, pozri Q&A 1442 Európskej chemickej agentúry). Táto výnimka sa vzťahuje na nami dodávané produkty. Na vyžiadanie Vám pošleme KBU týchto Vami odoberaných produktov, spolu s vyjadrením výrobcu o platnosti výnimky z REACH. Ide o nasledovné nami predávané produkty: Výrobca: Jiangsu Mole Bioscience Co.,Ltd., Produkt: Viral DNA/RNA Nucleic Acid Extraction Kit Výrobca: Schebo Biotech AG, Produkt: Master Quick Prep Výrobca: SD Biosensor, Produkt: Standard Q Covid-19 Ag Test, Standard F Covid-19 Ag Test, Standard Q Covid-19 Ag Nasal Test Na tieto výrobky platí objemová podmienka pre TritonTM X-100, u ktorého treba viesť evidenciu spotrebovaného množstva vo Vašej spoločnosti, jeho množstvo nesmie prekročiť 1 tonu/rok na jednu právnickú osobu.


Kalprotektín v stolici - spoľahlivý marker na rozlíšenie zápalových (IBD) a nezápalových (IBS) ochorení čreva. Komplexná diagnostika - rýchly kvantitatívny test, ELISA súpravy a NOVINKA - turbidimetrické stanovenie pre biochemické analyzátory.


PONUKA PRE VETERINÁRNE AMBULANCIE! Imunochromatografický test na stanovenie krvných skupín mačiek. NOVINKA ! 5-populačný veterinárny hematologický analyzátorNycoCard READER II - mimoriadna akcia na CRP prístroj! Bližšie informácie o podmienkach u našich medicínskych reprezentantov.LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA

ANALYZÁTOR GLYKOVANÉHO HEMOGLOBÍNU
Analyzátor glykovaného hemoglobínu ADAMS
HA-8180
B12-AKTÍVNA ZLOŽKA
ELISA stanovenie aktívnej zložky vitamínu B12
BIOCHEMICKÉ ANALYZÁTORY
Biochemické analyzátory holandského výrobcu
Vital Scientific spĺňajú najvyššie kritériá
na kvalitu a spoľahlivosť diagnostického
výstupu. Sú určené pre stredné a väčšie
laboratóriá.
ČISTIACE ROZTOKY LINEA ULTIMA
Čistiace roztoky pre rôzne typy biochemických
analyzátorov (Olympus, Flexor, Advia) a
univerzálny čistiaci roztok na čistenie
rôznych povrchov
DIAGNOSTIKA CELIAKIE
komplexná diagnostika celiakie (ELISA, IFA, PCR)
GLUKÓZOVÉ ANALYZÁTORY
Glukózové analyzátory výrobcu Dr. Müller GmbH
umožňujú meranie glukózy a laktátu z jednej
vzorky. Jednoduchá obsluha, ekonomická a vysoká
presnosť merania.
IONSELEKTÍVNE ANALYZÁTORY
Ionselektívne analyzátory Medica Corporation
ponúkajú jednoduchosť merania, vysokú
presnosť a kvalitu. V ponuke sú štyri typy
analyzátorov s rôznou kombináciou iónov.
MOČOVÉ ANALYZÁTORY
Močové analyzátory japonského výrobcu ARKRAY
JAPONSKO sú vysokokvalitné analyzátory vhodné
pre rôzne pracoviská, od ambulancií až po
veľké biochemické laboratóriá.
REAGENČNÉ SÚPRAVY
biochemické reagencie Human, enzýmy, substráty,
špecifické proteíny, rýchle testy ...
ROZTOKY PRE GLUKÓZOVÉ ANALYZÁTORY LINEA GLUKO
Systémový, kalibračný a kontrolné roztoky pre
glukózové analyzátory
STANOVENIE KALPROTEKTÍNU
Kalprotektín v stolici - spoľahlivý marker na
rozlíšenie zápalových (IBD) a nezápalových
(IBS) ochorení čreva. Ponuka komplexnej
diagnostiky - rýchly kvalitatívny test, rýchly
kvantitatívny test a ELISA stanovenie.
Eurolambda® 2010