EUROLAB LAMBDA, a.s., T. Milkina 2, 917 01 TRNAVA, Slovenská republika, tel. +421-33-53 41 448-9
 

Top image

TOP PRODUKTY

UŽITOČNÉ

NEPREHLIADNITE

Kalprotektín v stolici - spoľahlivý marker na rozlíšenie zápalových (IBD) a nezápalových (IBS) ochorení čreva. Komplexná diagnostika - rýchly kvantitatívny test, ELISA súpravy a NOVINKA - turbidimetrické stanovenie pre biochemické analyzátory.


PONUKA PRE VETERINÁRNE AMBULANCIE! Imunochromatografický test na stanovenie krvných skupín mačiek. NOVINKA ! 5-populačný veterinárny hematologický analyzátorNycoCard READER II - mimoriadna akcia na CRP prístroj! Bližšie informácie o podmienkach u našich medicínskych reprezentantov.LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA

ANALYZÁTOR GLYKOVANÉHO HEMOGLOBÍNU
Analyzátor glykovaného hemoglobínu ADAMS
HA-8180
B12-AKTÍVNA ZLOŽKA
ELISA stanovenie aktívnej zložky vitamínu B12
BIOCHEMICKÉ ANALYZÁTORY
Biochemické analyzátory holandského výrobcu
Vital Scientific spĺňajú najvyššie kritériá
na kvalitu a spoľahlivosť diagnostického
výstupu. Sú určené pre stredné a väčšie
laboratóriá.
ČISTIACE ROZTOKY LINEA ULTIMA
Čistiace roztoky pre rôzne typy biochemických
analyzátorov (Olympus, Flexor, Advia) a
univerzálny čistiaci roztok na čistenie
rôznych povrchov
DIAGNOSTIKA CELIAKIE
komplexná diagnostika celiakie (ELISA, IFA, PCR)
GLUKÓZOVÉ ANALYZÁTORY
Glukózové analyzátory výrobcu Dr. Müller GmbH
umožňujú meranie glukózy a laktátu z jednej
vzorky. Jednoduchá obsluha, ekonomická a vysoká
presnosť merania.
IONSELEKTÍVNE ANALYZÁTORY
Ionselektívne analyzátory Medica Corporation
ponúkajú jednoduchosť merania, vysokú
presnosť a kvalitu. V ponuke sú štyri typy
analyzátorov s rôznou kombináciou iónov.
MOČOVÉ ANALYZÁTORY
Močové analyzátory japonského výrobcu ARKRAY
JAPONSKO sú vysokokvalitné analyzátory vhodné
pre rôzne pracoviská, od ambulancií až po
veľké biochemické laboratóriá.
REAGENČNÉ SÚPRAVY
biochemické reagencie Human, enzýmy, substráty,
špecifické proteíny, rýchle testy ...
ROZTOKY PRE GLUKÓZOVÉ ANALYZÁTORY LINEA GLUKO
Systémový, kalibračný a kontrolné roztoky pre
glukózové analyzátory
STANOVENIE KALPROTEKTÍNU
Kalprotektín v stolici - spoľahlivý marker na
rozlíšenie zápalových (IBD) a nezápalových
(IBS) ochorení čreva. Ponuka komplexnej
diagnostiky - rýchly kvalitatívny test, rýchly
kvantitatívny test a ELISA stanovenie.
Eurolambda® 2010