EUROLAB LAMBDA, a.s., T. Milkina 2, 917 01 TRNAVA, Slovenská republika, tel. +421-33-53 41 448-9
 

kalibracia_a_skusobnictvo

TOP PRODUKTY

UŽITOČNÉ

NEPREHLIADNITE

Kalprotektín v stolici - spoľahlivý marker na rozlíšenie zápalových (IBD) a nezápalových (IBS) ochorení čreva. Komplexná diagnostika - rýchly kvantitatívny test, ELISA súpravy a NOVINKA - turbidimetrické stanovenie pre biochemické analyzátory.


PONUKA PRE VETERINÁRNE AMBULANCIE! Imunochromatografický test na stanovenie krvných skupín mačiek. NOVINKA ! 5-populačný veterinárny hematologický analyzátorNycoCard READER II - mimoriadna akcia na CRP prístroj! Bližšie informácie o podmienkach u našich medicínskych reprezentantov.KALIBRÁCIA A SKÚŠOBNÍCTVO


MERANIE ELEKTRICKÝCH CHARAKTERISTÍK

Meranie elektrických charakteristík

Na elektrických zariadeniach sa vykonávajú merania elektrických veličín, ktoré sú dôležité z pohľadu elektrickej bezpečnosti. Tieto merania sú samozrejmou súčasťou verifikácie technického stavu a funkčnosti testovaných systémov. Merania a ich vyhodnotenia sa vykonávajú v súlade s normou STN 33 1600 a STN 331610. Skúšky sa vykonávajú prístrojom konštruovaným pre tento typ meraní, ktorý je pravidelne metrologicky ošetrovaný. Týmto je zaručená nadväznosť na štátne etalóny pre všetky testované veličiny.

Popis a cenník (51,94 kB)

Eurolambda® 2010