EUROLAB LAMBDA, a.s., T. Milkina 2, 917 01 TRNAVA, Slovenská republika, tel. +421-33-53 41 448-9
 

veterinarna_diagnostika

TOP PRODUKTY

UŽITOČNÉ

NEPREHLIADNITE

07.02.2022

REACH! - Vážený zákazník, Dovoľujeme si Vás upozorniť na povinnosť vedenia evidencie ročných objemov látky TritonTM X-100, ktorý je súčasťou výrobkov, ktoré od nás odoberáte. Uvedená látka “Triton™ X-100” (=OPE) (CAS-No.: 9002-93-1; Oktylfenol, etoxylovaný) je uvedená v prílohe XIV Nariadenia (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií známeho ako REACH a z environmentálnych dôvodov platí zákaz používania tejto látky od 4.1.2021 s výnimkou používania pre vedecký výskum a vývoj a analytické činnosti, ktoré sa používajú v in vitro diagnostických (IVD) zdravotníckych pomôckach (ako je definované v Smernici 98/79/ES) podľa článku 56 ods. 3 Nariadenia REACH (= analýza vykonaná za kontrolovaných podmienok s objemom OPE/NPE < 1 ton/rok na jednu právnickú osobu, pozri Q&A 1442 Európskej chemickej agentúry). Táto výnimka sa vzťahuje na nami dodávané produkty. Na vyžiadanie Vám pošleme KBU týchto Vami odoberaných produktov, spolu s vyjadrením výrobcu o platnosti výnimky z REACH. Ide o nasledovné nami predávané produkty: Výrobca: Jiangsu Mole Bioscience Co.,Ltd., Produkt: Viral DNA/RNA Nucleic Acid Extraction Kit Výrobca: Schebo Biotech AG, Produkt: Master Quick Prep Výrobca: SD Biosensor, Produkt: Standard Q Covid-19 Ag Test, Standard F Covid-19 Ag Test, Standard Q Covid-19 Ag Nasal Test Na tieto výrobky platí objemová podmienka pre TritonTM X-100, u ktorého treba viesť evidenciu spotrebovaného množstva vo Vašej spoločnosti, jeho množstvo nesmie prekročiť 1 tonu/rok na jednu právnickú osobu.


Kalprotektín v stolici - spoľahlivý marker na rozlíšenie zápalových (IBD) a nezápalových (IBS) ochorení čreva. Komplexná diagnostika - rýchly kvantitatívny test, ELISA súpravy a NOVINKA - turbidimetrické stanovenie pre biochemické analyzátory.


PONUKA PRE VETERINÁRNE AMBULANCIE! Imunochromatografický test na stanovenie krvných skupín mačiek. NOVINKA ! 5-populačný veterinárny hematologický analyzátorNycoCard READER II - mimoriadna akcia na CRP prístroj! Bližšie informácie o podmienkach u našich medicínskych reprezentantov.VETERINÁRNA DIAGNOSTIKA


BIOCHEMICKÉ ANALYZÁTORY

CERA-PET glukometer kalibrovaný pre psy a mačky

Glukomer pre použitie vo veterinárnej ambulancii a na domáci monitoring hladiny glukózy psov a mačiek. Kalibrovaný a validovaný pre psy a mačky. Monitoring v domácom prostredí redukuje stres zvieraťa a poskytuje veterinárnemu lekárovi údaje potrebné k nastaveniu resp. úprave liečby pacienta.

CERA-PET (2,94 MB)

Easylyte VET, Medica Corporation, USA


Ionselektívny analyzátor Easylyte VET umožňuje meranie iónov Na/K/Cl z plnej krvi, séra, plazmy alebo moča.

Prospekt (88,17 kB)

Lactate Pro LT-1710, Arkray, Japonsko


Meranie laktátu z 5 µl kvapky krvi. Veľmi presný a jednoduchý prístroj. Pamäť na uchovanie 20 výsledkov.

Prospekt (576,91 kB)

Pocketchem BA PA-4130, Arkray, Japonsko

Merania amoniaku z kvapky plnej krvi. Oddeliteľná tlačiareň, prevádzka aj na tužkové batérie umožňuje meranie amoniaku priamo na mieste odberu, bez ovplyvnenia výšky hladiny amoniaku.

Prospekt (1,79 MB)

Spotchem 4430, Arkary, Japonsko


SPOTCHEM EZ umožňuje meranie 22 biochemických parametrov metódou suchej chémie . Zabudovaná centrifúga zabezpečuje úpravu vzorky pred meraním. Možnost použitia monoparametrových alebo multiparametrových reagečných stripov. Jednoduchá obsluha a údržba.

Prospekt (1,01 MB)

Spotchem EL SE- 1520 Arkray, Japonsko


SPOTCHEM EL SE-1520 umožňuje meranie iónov Na/K/Cl z 22 µl plnej krvi, séra, plazmy alebo moča. Kalibrácia magnetickou kartou. Stanovenie všetkých troch iónov na jednej platničke..

Prospekt (643,57 kB)

Eurolambda® 2010