EUROLAB LAMBDA, a.s., T. Milkina 2, 917 01 TRNAVA, Slovenská republika, tel. +421-33-53 41 448-9
 

Top image

TOP PRODUKTY

UŽITOČNÉ

NEPREHLIADNITE

07.02.2022

REACH! - Vážený zákazník, Dovoľujeme si Vás upozorniť na povinnosť vedenia evidencie ročných objemov látky TritonTM X-100, ktorý je súčasťou výrobkov, ktoré od nás odoberáte. Uvedená látka “Triton™ X-100” (=OPE) (CAS-No.: 9002-93-1; Oktylfenol, etoxylovaný) je uvedená v prílohe XIV Nariadenia (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií známeho ako REACH a z environmentálnych dôvodov platí zákaz používania tejto látky od 4.1.2021 s výnimkou používania pre vedecký výskum a vývoj a analytické činnosti, ktoré sa používajú v in vitro diagnostických (IVD) zdravotníckych pomôckach (ako je definované v Smernici 98/79/ES) podľa článku 56 ods. 3 Nariadenia REACH (= analýza vykonaná za kontrolovaných podmienok s objemom OPE/NPE < 1 ton/rok na jednu právnickú osobu, pozri Q&A 1442 Európskej chemickej agentúry). Táto výnimka sa vzťahuje na nami dodávané produkty. Na vyžiadanie Vám pošleme KBU týchto Vami odoberaných produktov, spolu s vyjadrením výrobcu o platnosti výnimky z REACH. Ide o nasledovné nami predávané produkty: Výrobca: Jiangsu Mole Bioscience Co.,Ltd., Produkt: Viral DNA/RNA Nucleic Acid Extraction Kit Výrobca: Schebo Biotech AG, Produkt: Master Quick Prep Výrobca: SD Biosensor, Produkt: Standard Q Covid-19 Ag Test, Standard F Covid-19 Ag Test, Standard Q Covid-19 Ag Nasal Test Na tieto výrobky platí objemová podmienka pre TritonTM X-100, u ktorého treba viesť evidenciu spotrebovaného množstva vo Vašej spoločnosti, jeho množstvo nesmie prekročiť 1 tonu/rok na jednu právnickú osobu.


Kalprotektín v stolici - spoľahlivý marker na rozlíšenie zápalových (IBD) a nezápalových (IBS) ochorení čreva. Komplexná diagnostika - rýchly kvantitatívny test, ELISA súpravy a NOVINKA - turbidimetrické stanovenie pre biochemické analyzátory.


PONUKA PRE VETERINÁRNE AMBULANCIE! Imunochromatografický test na stanovenie krvných skupín mačiek. NOVINKA ! 5-populačný veterinárny hematologický analyzátorNycoCard READER II - mimoriadna akcia na CRP prístroj! Bližšie informácie o podmienkach u našich medicínskych reprezentantov.LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA


ELISA ANALYZÁTORY A PRÍSTROJE

Automatic washer


Automatická mikroplatničková premývačka
Pamäť na 7 premývacích programov
Automatické premývanie v režime stand by
Možnosť premývať jednotlivé jamky stripov
Premývanie platničiek 8x12 resp.12x8
Zásobník na odpad je vybavený senzorom snímajúcim výšku hladiny

Elisys Quattro

4-platničkový plne automatizovaný ELISA procesor, max.7 platničiek ( simultánne), kontinuálne nakladanie platničiek, vzoriek a reagencií , otvorený systém, predprogromavané metodiky Human GmbH (infekčné ochorenia, markery, hormóny) a Imtec - autoimúnne ochorenia.

Prospekt (169,06 kB)

Elisys Uno

Jednoplatničkový plne automatizovaný ELISA analyzátor, možnosť merania 8 parametrov simultánne, otvorený systém, automatické predriedenie vzoriek.

Prospekt (144,06 kB)

Humapette


laboratórne pipety
fixný objem:
5 µl, 10 µl, 20 µl, 25 µl, 50 µl, 100 µl, 200 µl, 250 µl, 500 µl, 1000 µl
nastaviteľný objem:
0.5 ÷ 10 µl, 5 ÷ 50 µl, 10÷100 µl, 20 ÷ 200 µl, 100 ÷ 1000 µl, 500 ÷ 5000 µl
8-kanálové pipety, objem:
5 ÷ 50 µl, 30 ÷ 300 µl
pipety s novým ergonomickým dizajnom

HumaReader HS


Platničkový reader HumaReader HS je laboratórny prístroj určený pre in-vitro diagnostické použitie. Humareader číta monochromaticky alebo bichromaticky pri vlnových dĺžkach 405, 450, 492 a 630 nm. Má LCD display s dotykovou obrazovkou. Celú platničku odčíta v priebehu 5 sekúnd, má pamäť pre 200 metodík a 10.000 výsledkov. Možnosť uchovávania kalibračných kriviek, windows software. Prístroj má predprogramované všetky metodiky ELISA od firmy HUMAN a je možné ho naprogramovať pre iné metodiky užívateľom.

HumaReader PLUS

Humareader Plus je platničkový reader vhodný pre všetky štandardné mikrotitračné platničky s jamkami s kruhovým alebo plochým dnom. Prístroj automaticky polohuje platničku, nuluje, číta, vypočíta a posiela výsledky do sériovo zapojenej tlačiarne alebo PC. Prístroj má predprogramované všetky metodiky ELISA od firmy HUMAN a je možné ho naprogramovať pre iné metodiky užívateľom.

Prospekt (153,01 kB)

HumaReader Single Plus


HumaReader Single Plus je stripový, kompaktný, mikroprocesorom riadený fotometrický systém, s automotickým transportom stripov, ľahko programovateľný, so zabudovanou tlačiarňou. Humareader číta monochromaticky alebo bichromaticky pri vlnových dĺžkach 405, 450, 492 a 630 nm.

Prospekt (191,25 kB)

HUMASCOPE


Univerzálny binokulárny mikroskop HUMASCOPE od nemeckej firmy HUMAN, pre všeobecné použitie v laboratóriách, ambulanciách, na školách a na univerzitách

HumaTemp


Mikroplatničkový inkubátor 37oC, vybavený vodným kúpeľom
Presnosť : +/- 0,2 C
Stabilita: +/- 0,2 C
Rovnaká teplota: +/- 0,1 C ( pri zatvorení)
Váha: 920 g

HumaTherm


Mikroprocesorom kontrolovaný inkubátor
Rozmedzie teplôt: +5°C / 80°
Digitálny display na teplotu a čas

Waterbath


Vodný kúpeľ
Objem: 4l
Rozmedzie teplôt: +5°C / 80°
K dispozícii sú rozličné držiaky ( rack) skúmaviek :
Držiak pre 52 skúmaviek 13x70 mm
Držiak pre 30 skúmaviek 16x70 mm
Držiak pre 27 skúmaviek 18x70 mm
Držiak pre 12 skúmaviek 30x70 mm
Digitálny display pre teplotu a čas


Eurolambda® 2010